Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείκτης
Μονάδες
Διαφ %
Διαφ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 778.35 6.53 0.85 %
FTSE/ LARGE CAP 2077.55 16.28 0.79 %
FTSE MID CAP 1009.47 -1.86 -0.18 %
FTSE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0 0 0 %
FTSE ΒΙΟΜΗΧ ΠΡ & ΥΠΗΡΕΣ 1763.02 11.2 0.64 %
FTSE ΕΜΠΟΡΙΟ 2869.68 -52.6 -1.8 %
FTSE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2725.76 76.24 2.88 %
FTSE ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2154.29 54.31 2.59 %
FTSE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 4053.34 51.24 1.28 %