Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείκτης
Μονάδες
Διαφ %
Διαφ
FTSE MID CAP 852.21 -1.9 -0.22 %
FTSE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0 0 0 %
FTSE ΒΙΟΜΗΧ ΠΡ & ΥΠΗΡΕΣ 1627.6 -10.58 -0.65 %
FTSE ΕΜΠΟΡΙΟ 2757.18 1.47 0.05 %
FTSE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2491.86 6.18 0.25 %
FTSE ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1644.77 11.23 0.69 %
FTSE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 3523.27 -11.87 -0.34 %
FTSE ΠΡΟΣΩΠ & ΟΙΚ ΠΡ 7148.81 -73.06 -1.01 %
FTSE ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3048.64 4.4 0.14 %
FTSE ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 1590.26 -3.96 -0.25 %
FTSE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 636.46 2.98 0.47 %
FTSE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2367.21 -52.3 -2.16 %
FTSE ΤΡΑΠΕΖΕΣ 762.12 -6.98 -0.91 %
FTSE ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 9367.62 55.55 0.6 %
FTSE ΥΓΕΙΑ 0 0 0 %
FTSE ΧΗΜΙΚΑ 0 0 0 %
FTSE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΥΠΗΡ 1021.29 -21.86 -2.1 %
FTSE/ Μέσα Ενημέρωσης 1664.72 0 0 %
FTSE/ Ακίν. Περιουσίας 2722.15 -19.24 -0.7 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ ΤΙΜΩΝ ΕΤ ΟΜΟΛ 97.37 0 0 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΟΜΟΛ 110.62 0 0 %