Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείκτης
Μονάδες
Διαφ %
Διαφ
FTSE MID CAP 1057.4 13.09 1.25 %
FTSE XA XHMIKA 11409.5 40.6 0.36 %
FTSE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0 0 0 %
FTSE ΒΙΟΜΗΧ ΠΡ & ΥΠΗΡΕΣ 2112.4 7.31 0.35 %
FTSE ΕΜΠΟΡΙΟ 2780.3 -36.22 -1.29 %
FTSE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2605.01 -1 -0.04 %
FTSE ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2074.89 35.68 1.75 %
FTSE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 4645.49 155.33 3.46 %
FTSE ΠΡΟΣΩΠ & ΟΙΚ ΠΡ 7591.75 60.76 0.81 %
FTSE ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3620.44 -66.15 -1.79 %
FTSE ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 1621.88 16.31 1.02 %
FTSE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 819.38 10.66 1.32 %
FTSE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2879.19 -11.01 -0.38 %
FTSE ΤΡΑΠΕΖΕΣ 892.02 20.59 2.36 %
FTSE ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 10624.7 143.94 1.37 %
FTSE ΥΓΕΙΑ 148.56 6.9 4.87 %
FTSE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΥΠΗΡ 1038.38 -5.57 -0.53 %
FTSE/ Μέσα Ενημέρωσης 0 0 0 %
FTSE/ Ακίν. Περιουσίας 3205.92 12.71 0.4 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ ΤΙΜΩΝ ΕΤ ΟΜΟΛ 100.07 0 0 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΟΜΟΛ 115.79 0 0 %