Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείκτης
Μονάδες
Διαφ %
Διαφ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 846.82 0.85 0.1 %
FTSE/ LARGE CAP 2195.15 1.01 0.05 %
FTSE MID CAP 1192.5 2.02 0.17 %
FTSE XA XHMIKA 11531.3 162.41 1.43 %
FTSE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0 0 0 %
FTSE ΒΙΟΜΗΧ ΠΡ & ΥΠΗΡΕΣ 2151.87 49.95 2.38 %
FTSE ΕΜΠΟΡΙΟ 3072.14 -9.74 -0.32 %
FTSE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2838.9 32.07 1.14 %
FTSE ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2334.07 -3.75 -0.16 %
FTSE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 4661.65 41.65 0.9 %
FTSE ΠΡΟΣΩΠ & ΟΙΚ ΠΡ 7897.42 4.23 0.05 %
FTSE ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3730.69 -22.05 -0.59 %
FTSE ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 1785.83 -15.15 -0.84 %
FTSE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 915.38 -2.3 -0.25 %
FTSE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3014.06 19.26 0.64 %
FTSE ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1125.11 -2.83 -0.25 %
FTSE ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 9286.6 14.45 0.16 %
FTSE ΥΓΕΙΑ 173.86 3.22 1.89 %
FTSE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΥΠΗΡ 1285.93 10.07 0.79 %
FTSE/ Μέσα Ενημέρωσης 0 0 0 %
FTSE/ Ακίν. Περιουσίας 3358.25 -31.67 -0.93 %