Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείκτης
Μονάδες
Διαφ %
Διαφ
FTSE MID CAP 829.24 14.81 1.82 %
FTSE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0 0 0 %
FTSE ΒΙΟΜΗΧ ΠΡ & ΥΠΗΡΕΣ 1654.76 14.23 0.87 %
FTSE ΕΜΠΟΡΙΟ 2668.05 -4.38 -0.16 %
FTSE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2336.59 16.33 0.7 %
FTSE ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1497.23 49.58 3.42 %
FTSE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 3570.49 100.72 2.9 %
FTSE ΠΡΟΣΩΠ & ΟΙΚ ΠΡ 7265.76 -7.57 -0.1 %
FTSE ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3167.42 43.99 1.41 %
FTSE ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 1529.06 18.42 1.22 %
FTSE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 636.63 1.87 0.29 %
FTSE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2394.74 13.77 0.58 %
FTSE ΤΡΑΠΕΖΕΣ 718.05 39.42 5.81 %
FTSE ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 8708.22 -36.96 -0.42 %
FTSE ΥΓΕΙΑ 0 0 0 %
FTSE ΧΗΜΙΚΑ 0 0 0 %
FTSE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΥΠΗΡ 1014.68 10.76 1.07 %
FTSE/ Μέσα Ενημέρωσης 1664.72 -270.52 -13.98 %
FTSE/ Ακίν. Περιουσίας 2741.21 4.24 0.15 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ ΤΙΜΩΝ ΕΤ ΟΜΟΛ 96.19 0 0 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΟΜΟΛ 109.03 0 0 %