Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείκτης
Μονάδες
Διαφ %
Διαφ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 646.92 -8.28 -1.26 %
FTSE/ LARGE CAP 1736.71 -25.3 -1.44 %
FTSE MID CAP 813.98 1.16 0.14 %
FTSE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0 0 0 %
FTSE ΒΙΟΜΗΧ ΠΡ & ΥΠΗΡΕΣ 1614.56 -5.65 -0.35 %
FTSE ΕΜΠΟΡΙΟ 2714.8 26.3 0.98 %
FTSE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2279.87 -22.06 -0.96 %
FTSE ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1488.12 -23.6 -1.56 %
FTSE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 3289.45 23.69 0.73 %
FTSE ΠΡΟΣΩΠ & ΟΙΚ ΠΡ 6987.68 9.75 0.14 %
FTSE ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3053.04 -8.8 -0.29 %
FTSE ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 1487.03 -18.74 -1.24 %
FTSE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 626.57 0.26 0.04 %
FTSE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2408.5 8.26 0.34 %