Αύξηση παραγωγής 12,1% και κερδοφορίας 85% για Εθνική Ασφαλιστική στο 9μηνο του 2017

15.12.2017 23:51

Αύξηση συνολικής παραγωγής 12,1% και της κερδοφορίας 85,6% πέτυχε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 η Εθνική Ασφαλιστική. Τα ποσοστά αυτά είναι εντυπωσιακά και αποδίδουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου.

Συγκεκριμένα, στο 9μηνο του 2017 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση της συνολικής παραγωγής 12,1% και της κερδοφορίας της κατά 85,9%, εκτοξεύοντας τα κέρδη της στα 65,7 εκατ. ευρώ από 35,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

Τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε 449,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 12,1%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. 
Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτυχημένη διάθεση του νέου προϊόντος ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», του οποίου η παραγωγή άγγιξε τα 68,2 εκατ., υπερβαίνοντας τον στόχο των 60 εκατ. που είχε τεθεί, ενώ κατά 6,1 εκατ. ευρώ συνέβαλε η ενσωμάτωση των εργασιών της International Life.

Εδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν 19,7% στα 327,9 εκατ. ευρώ, έναντι 273,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων παρατηρήθηκε μικρή κάμψη 4,4% με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αγγίζουν τα 121,1 εκατ. ευρώ από 126,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα λόγω της επιδράδυνσης που παρατηρήθηκε στους κλάδους Πυρός και Γενικής Αστικής Ευθύνης. Αντίθετα, ο κλάδος αυτοκινήτου παρουσίασε αύξηση 4% με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε 56,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2017 έναντι 54 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το δίκτυο Bancassurance σημείωσε αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 43,4% αγγίζοντας τα 127,5 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 88,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς (συμπεριλαμβανομένου των εσόδων από τη διάθεση του "Εθνική Εφάπαξ»). 
 
Στο 142% ο δίκτης φερεγγυότητυας 

Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών συνέβαλε στη βελτίωση και του Δείκτη Φερεγγυότητας που ξεπέρασε το 100% και ανήλθε στο 142% στις 31/9/2017 έναντι 93% που στις 31 Δεκεμβρίου 2016 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη η οποία οφείλεται στην ενίσχυση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας κατά 24,6%. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ πάλι στις 30.09.2017 ανήλθε στο 217% συγκριτικά με το 170% της 31.12.2016.

Συνολικά αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται στο καλά οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων που με έμπνευση και επαγγελματισμό και παρά τις οικονομικές δυσκολίες συνεχίζει να κατακτά νέους στόχους και να διευρύνει συνεργασίες, ενισχύοντας έτσι με τρόπο ουσιαστικό τόσο τα κεφάλαια όσο και την κερδοφορία της εταιρείας.
Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα