Μέσω νομικών προσώπων εξωτερικού η είσοδος των Γερμανού και Kάτσου στην Lamda Development

28.12.2017 18:42

Λαβύρινθος νομικών προσώπων σχηματίζεται πίσω από τη LAMDA Development, η οποία έχει αναλάβει την αξιοποίηση του Ελληνικού. Η εταιρεία ανακοίνωσε τους μετόχους, που βρίσκονται πίσω από το νομικό πρόσωπο, το οποίο απέκτησε προσφάτως το 12,83% των μετοχών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η VOXCOVE HOLDINGS LTD, η οποία στις 21 Δεκεμβρίου 2017 απέκτησε άμεσα 10.227.206 μετοχές, ήτοι 12,83% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Lamda Development,  ελέγχεται από κοινού και συντονισμένα από τις εταιρείες GREY SQUIRREL LTD και VNK CAPITAL LTD, κάθε μία από τις οποίες κατέχει ποσοστό 50% της VOXCOVE HOLDINGS LTD. 

Η GREY SQUIRREL LTD ελέγχεται με τη σειρά κατά 100% από την OLYMPIA GROUP A.E., η οποία ελέγχεται κατά 100% άμεσα και έμμεσα από τη MICROSTAR LTD, που ελέγχεται κατά 100% από την URMAILEY INVESTMENTS LIMITED. H Olympia Group ελέγχεται από την οικογένεια του επιχειρηματία Πάνου Γερμανού.

H VNK CAPITAL LTD ελέγχεται από κοινού από τον επιχειρηματία Βασίλειο Κάτσο και την αδελφή του Ελένη Κάτσου, καθένας εκ των οποίων κατέχει το 50% αυτής.

 
Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα