Σχετικά άρθρα

Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία από τη Sunlight

28.12.2017 18:32

Η εταιρεία "Συστήματα Sunlight ABEE" ανακοίνωσε ότι συστάθηκε θυγατρική εταιρεία στην Ιταλία, με την επωνυμία Reliable Battery Solutions Srl.

Η ιταλική εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ το οποίο κάλυψε εξ' ολοκήρου η μητρική Συστήματα Sunlight ABEE 

Βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου Sunlight στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα