Εξαιρούνται οι άνω των 70 ετών από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών

20.12.2016 09:16

Σε κάποιες βελτιώσεις προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών στο υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο: Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80% ενώ προστίθεται στον κατάλογο των νησιών που γλιτώνουν για ένα ακόμα χρόνο την αύξηση του ΦΠΑ και η Σαμοθράκη.

- Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εξαιρούνται οι φορολογούμενοι από 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία 80% και άνω , όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ ( υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013) που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Εξαιρούνται επίσης τόσο από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όσο και την προσκόμιση αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

- Οσοι φορολογούμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμών με πλαστικό χρήμα, απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας , με βάση την ίδια κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών δαπανών για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο, θα πρέπει να συνεχίσουν να μαζεύουν χάρτινες αποδείξεις ( 10% του φορολογητέου εισοδήματος για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, 15% στο κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ και 20% για το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ εισοδήματος) προκειμένου κατοχυρώσουν το αφορολόγητο και να μην απειληθούν με έξτρα φόρο 22% στη διαφορά ανάμεσα στις απαιτούμενες και τις συγκεντρωθείσες αποδείξεις.

- Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι εξαιρούμενες δαπάνες (ποιες δεν θα αναγνωρίζονται για το χτίσιμο του αφορολογήτου) αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής , τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης.

- Με τις τροποποιήσεις διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Η «οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων» μετουσιώνεται σε «οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών» ενώ ορίζεται ότι εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους, ή της εισφοράς (που προκύπτει με βάση τη νέα δήλωση) μπορεί αφενός να γίνει εφάπαξ εξόφληση ή «ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις κείμενες διατάξεις», μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών. Ο έξτρα φόρος επομένως μπορεί να ρυθμιστεί με βάση τα ισχύοντα σε 12 μηνιαίες δόσεις ή εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ( κατά την κρίση του προϊσταμένου) και σε 24 μηνιαίες δόσεις.

- Στις εξαιρέσεις (Σάμος, Λέσβος, Χίος και Δωδεκάνησα πλην Ρόδου και Καρπάθου) για τα οποία προβλέφθηκε αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, προστέθηκε και η Σαμοθράκη.
 Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα