Μαζί με τα μέτρα για το χρέος, πήραμε και πλεονάσματα 3,5% και νέο μνημόνιο με ΔΝΤ

06.12.2016 00:15

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση και ότι κάποιοι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο αυτή τη συμφωνία!

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ για το 2017 που επιτρέπει την εθνική υιοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), μέσω του οποίου καθιερώνεται ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

Το Eurogroup σημειώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη λήψη μέτρων και την επίτευξη των συμφωνηθέντων για το 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ), καθώς και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και το κόστος ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην αγοράς εργασίας, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την άρση των εμποδίων για τις επενδύσεις.

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών πρέπι να οριστεί πριν από το τέλος του Ιανουαρίου 2017, ώστε το ταμείο να καταστεί το ταμείο πλήρως λειτουργικό.

Επίσης επιβεβαίωσε ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 θα πρέπει να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα. Επιβεβαίωσε τη σημασία η δημοσιονομική τροχιά να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με βιώσιμο εταίρο τρόπο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό και σε μεταρρυθμίσεις.

Εξομάλυνση αποπληρωμής χρέους 

Το Eurogroup συζήτησε και πάλι την βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, με στόχο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ενέκρινε σήμερα το πλήρες σύνολο των βραχυπρόθεσμων μέτρων βάσει των προτάσεων από τον ΕΜΣ και προπαρασκευαστικές εργασίες του EWG. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής των ομολόγων του EFSF σε μία σταθμισμένη μέση διάρκεια έως 32,5 χρόνια.
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα χρέους θα έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Το Eurogroup καλεί τα θεσμικά όργανα και την Ελλάδα να επιταχύνουν τις διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε το συντομότερο δυνατό, όπως συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015, και δόθηκαν εντολές για την αξιολόγηση στο EWG.

Νέο μνημόνιο με ΔΝΤ 

Το ΔΝΤ επιβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή του να εισηγηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου νέα χρηματοδοτική ρύθμιση για την Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν, μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία και η οποία θα είναι σε συνάρτηση με τις πολιτκές του ταμείου.

Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτουμένων που σχετίζονται με την πρώτη και την δεύτερη αξιολόγηση θα άνοιγε το δρόμο στον ΕΜΣ να εγκρίνει το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας.

Δηλώσεις Τσακαλώτου 

Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Eurogroup για την Ελλάδα. Είχαμε ένα πολύ ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, ότι η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (SLA) προχωρά. Προχωρά ως προς τον προϋπολογισμό για το 2017, θέμα το οποίο έχει κλείσει. Σχετικά με το 2018, το κενό κλείνει. Υπάρχουν τρία ή τέσσερα θέματα που είναι ακόμη ανοικτά και πρέπει να συζητηθούν, αλλά όλοι επιβεβαίωσαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Το άλλο πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα είναι ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα [για το χρέος] θα ξεκινήσουν από τώρα. Θα θυμόσαστε ότι η συμφωνία του Μαΐου προβλέπει ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Αυτό συνέβη τώρα. Πρόκειται για πολύ πιο φιλόδοξα μέτρα από ό,τι αναμέναμε ή ελπίζαμε το Μάιο – πρόκειται συνεπώς για μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. Ο [επικεφαλής του ΕΜΣ] Klaus Regling εκτιμά μείωση κατά 20% του λόγου του χρέους ως προς το ΑΕΠ μέχρι το 2060. Πρόκειται για πολύ θετική εξέλιξη, η οποία θα αρχίσει άμεσα να βοηθά την ελληνική οικονομία.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν. Το πλαίσιο αυτής της συζήτησης είναι ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Έχουμε ένα δεύτερο τρίμηνο θετικής ανάπτυξης, αναμένουμε ένα τρίτο τρίμηνο θετικής ανάπτυξης και συνεπώς, εκτιμούμε ότι ενδέχεται να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για το σύνολο του έτους. Το πλαίσιο είναι επίσης ότι το τελευταίο ενάμισι έτος, η ελληνική οικονομία έχει πραγματοποιήσει τεράστιες μεταρρυθμίσεις. Είναι αποδεκτό από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ότι ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται είναι πολύ εντυπωσιακός και ότι είναι πλέον η ώρα για τις μεταρρυθμίσεις αυτές να αποφέρουν καρπούς. Πράγματι, πολλοί εκτιμούν ότι ήδη αποφέρουν καρπούς.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ σημαντικό για όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ, να μη θέσουν σε κίνδυνο την πρόοδο αυτή εξαιτίας μιας αυξανόμενης αβεβαιότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι πλευρές θα λάβουν υπόψη, κατά στις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, την ανάγκη όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι συνομιλίες να διεξαχθούν εντός των δεσμεύσεων του μνημονίου κατανόησης (MoU), εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και ότι σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να εγερθούν απαιτήσεις έναντι της Ελλάδας που δεν λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα».  

 Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα