Σχετικά άρθρα

Ηξεις αφίξεις από Moody΄s για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και ανάπτυξη

05.12.2016 09:27

«Credit Positive» χαρακτηρίζει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s το στόχο των ελληνικών τραπεζών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPΕs) στο 20% έως το τέλος του 2019. Ακόμα και αυτό όμως δεν φτάνει για δυναμική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας...

Ο οίκος επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο, αλλά εκτιμά ότι θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ελάφρυνση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα περιορίσει αισθητά την έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε υψηλού ρίσκου στοιχεία. 

«Η συντονισμένη προσπάθεια βελτίωσης της υγείας των τραπεζικών ισολογισμών είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη» αναφέρει η Moody's 

Διευκρινίζει ότι για να καταστεί εφικτός ο στόχος της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να υπάρξει σταθερός ρυθμός ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια καιθώς και το ότι ακόμη κι εάν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχωρήσει στο 20%, οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να διαθέτουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε., περιορίζοντας τη δυναμική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα