ΟΟΣΑ: Στο 36,8% του ΑΕΠ η φορολογία στην Ελλάδα

01.12.2016 11:26

Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2015 κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 36,8% από 35,8% το 2014, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (Revenue Statistics 1965-2015).

Για το σύνολο των 32 χωρών του ΟΟΣΑ, για τις οποίες είναι διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία για το 2015, ο λόγος των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά πέρυσι στο 34,3% από 34,2% το 2014. 

Το 2015, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη συνολική φορολογία προς το ΑΕΠ σε σχέση με το 2014, παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, στο Μεξικό, την Τουρκία, την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακική Δημοκρατία. Οι μεγαλύτερες μειώσεις φόρων παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η δομή των φορολογικών εσόδων συνεχίζει να μετακινείται προς την εργασία και την κατανάλωση. Ενδεικτικά το συνδυασμένο μερίδιο των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων προστιθέμενης αξίας στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ είναι σήμερα στα υψηλοτέρα επίπεδα από το 1965.

Τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι η μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων και έχουν πλέον φτάσει σε υψηλά όλων των εποχών καθώς κατά μέσον όρο ανέρχονται στο του 6,8% του ΑΕΠ και στο 20,1% των συνολικών φορολογικών εσόδων.Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα