Εργασιακά: Διάσταση θέσεων σε 5 βασικά θέματα

16.11.2016 08:46

Διάσταση απόψεων μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει και στα πέντε βασικά θέματα που είναι υπό διαπραγμάτευση από τις συλλογικές συμβάσεις μέχρι τις ομαδικές απολύσεις.

Τα πέντε θέματα καθώς και οι θέσεις των θεσμών-της ελληνικής κυβέρνησης αναλύονται ως εξής: 

*Συλλογικές διαπραγματεύσεις: Το υπουργείο Εργασίας, επιδιώκει να πετύχει επαναφορά της διαδικασίας, έτσι ώστε οι συλλογικές συμβάσεις να ανακτήσουν την χαμένη τους ισχύ έναντι των επιχειρησιακών συμβάσεων. Το ακριβώς αντίθετο επιθυμούν οι θεσμοί, που επιμένουν να μην αλλάξει το παραμικρό σε σχέση με το καθεστώς που διαμορφώθηκε στα εργασιακά, από το δεύτερο μνημόνιο και μετά.

*Επεκτασιμότητα συμβάσεων: Η ελληνική πλευρά, υιοθετώντας το κοινό κείμενο θέσεων που έχουν υπογράψει οι κοινωνικοί εταίροι, πιέζει ώστε να επανέλθει το δικαίωμα στην επεκτασιμότητα των συλλογικών–κλαδικών συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής, μια συλλογική σύμβαση όταν θα υπογράφεται, θα ισχύει για το σύνολο των επιχειρήσεων ενός κλάδου. Προϋπόθεση είναι, οι εργοδοτικοί φορείς που υπογράφουν τη νέα σύμβαση, να έχουν στα μητρώα τους, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα αποτραπούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, που έχουν παρουσιαστεί στην ελληνική αγορά εργασίας και έχουν ενοχλήσει ακόμα και συνδικαλιστικούς εργοδοτικούς φορείς (πχ ΕΣΕΕ).

*Ομαδικές απολύσεις: Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αξιοποιήσει το σκέλος της επικείμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνοντας ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, δεν πρόκειται να γίνεται αναφορά σε αλλαγή ποσοστού, δηλαδή ανώτατων ορίων απολύσεων που σήμερα είναι στο 5% ενώ οι θεσμοί επιθυμούν την απελευθέρωσή του ή να αυξηθεί στο 10%. Το σκέλος της απόφασης εστιάζεται στο εάν θα είναι ή όχι σε ισχύ, το δικαίωμα στον εκάστοτε υπουργό Εργασίας, να εγκρίνει ή να απορρίπτει τα σχέδια ομαδικών απολύσεων που θα κατατίθενται. Απομένει  να  κωδικοποιηθεί πώς θα λειτουργήσει η επιδότηση της εργασίας από το Κράτος, με μειωμένο ωράριο για εργαζόμενους που κινδυνεύουν να υποστούν ομαδική απόλυση, έτσι ώστε να αποτρέπεται η συγκεκριμένη διαδικασία ομαδικών απολύσεων και να μην χάνονται δουλειές.

*Lockout – ανταπεργία: Η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την επαναφορά του μέτρου της ανταπεργίας, όπως είναι πάγια επιθυμία του ΔΝΤ. Πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκει αντίθετους και τους κοινωνικούς εταίρους, όμως οι θεσμοί φαίνεται ότι πιέζουν για την εφαρμογή του. Όμως φαίνεται ότι εξετάζονται ζητήματα που άπτονται του συνδικαλιστικού νόμου και εστιάζονται στο σκέλος της χορήγησης συνδικαλιστικών αδειών, που επιδιώκεται να γίνει δυσκολότερο, αλλά και των συνδικαλιστικών απολύσεων, που αναμένεται να γίνει πιο εύκολο. Επίσης, ξεχωριστό πεδίο διαπραγμάτευσης αποτελεί το σκέλος της προκήρυξης απεργιών, με τους θεσμούς να πιέζουν σε αλλαγή του καθεστώτος που ισχύει έως σήμερα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο προτείνεται να λαμβάνεται απόφαση από το σύνολο των μελών ενός κλάδου, αρκεί στη συνέλευση που θα γίνεται να υπάρξει συμμετοχή πάνω από το 50% αυτού. Οι συνδικαλιστές διαφωνούν θεωρώντας ότι έτσι θα γίνει πολύ πιο δύσκολη η προκήρυξη απεργίας και στην ουσία θα ακυρωθεί ο ρόλος τους…

*ΟΜΕΔ – διαιτησία: Οι θεσμοί πιέζουν ώστε η προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) να μην γίνεται μονομερώς από τους εργαζόμενους, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών, ανά περίπτωση, όπως ήταν θεσμοθετημένο από το δεύτερο Μνημόνιο.
Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι το γεγονός πως η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε αντισυνταγματική και καταργήθηκε,  δικαιολογεί το γεγονός ότι βρίσκεται εν ισχύ η μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία.Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα